Nuttige programma's

De programma's die men van hieruit kan downloaden, zijn gedeeltelijk overgenomen en gedeeltelijk zelf gemaakt. Een groot deel werkt onder MS-DOS. Daarvoor dient men enige ervaring te hebben met de computer, vooral omdat somtijds extra aanvullingen nodig zijn in de configuratie-bestanden. De MS-DOS-programma's zijn allen getest onder Windows-98.

Bridge

BigDea1_1.zip
Bigdeal2.exe
Dit is een programma om handen te schudden op een waarlijk verantwoorde manier, dat wel zeggen dat hier nu eens een echt goede random-generator is gebruikt. De zip-file bevat alles wat nodig is.
De uitvoer kan tot html-file worden geconverteerd met het eigen gemaakte MS-DOS-programma Bigdeal2. Om het te gebruiken, kiest men als uitvoer van BigDeal het formaat .CVS. Toelichting in het programmaatje zelf.
Zippbn.zip Op Microsoft's Zone kan men leuk on line bridgen. De spellen die men daar speelt, kan men laten loggen. De Zone gebruikt daarvoor de internationale standaard van het .PBN-formaat. Met het programma PBN kan men al de opgeslagen spellen nog eens naspelen, zodat men veel kan leren van de eigen fouten, zowel wat betreft het bieden als ook het af- en tegenspelen. In de zipfile staat alles wat nodig is, al is enige bekendheid met het besturingssysteem vereist voor het installeren. Vooral als men de extra driver NNANSI.COM (toegevoegd) nodig heeft, moet men ook nog even wat edit-werk doen en zo. Alles gaat het simpelst onder de wat oudere besturingssystemen Windows-95 of -98. Maar eenmaal geïnstalleerd, is alles supereenvoudig te gebruiken.

Diversen

Onlangs heb ik de volgende hier neergezet:
Coreftplite1.3.exe Dit is z.g. client om met FTP bestanden te kunnen up- en downloaden naar een server. Het is een door mij gebruikte versie uit 2007 die altijd goed heeft voldaan onder windows t.e.m. 7.
Deze software is gratis.
Binnenhalen door met de rechter muisknop erop te klikken, en dan "opslaan als" doen. Het is een installatieprogrmma voor CoreFTP lite. Het gebruik spreekt voor zichzelf.
http://www.coreftp.com/download.html Hier staan nieuwere versies. Ik denk dat de eerstgenoemde ook gratis zijn, maar dat is niet getest.

Laatste wijziging: