Overige conventies
¨ Opening 3/4 in een kleur, 5§/¨ preëmptief.
¨ 3SA dichte lage kleur, geen aas of heer in een zijkleur
¨ Vierde kleur forcing.
¨ Negatief doublet t/m 3ª; over 1© belooft 4+ª; over 1ª belooft 4+©; 8+ pnt.
¨ Supportdoublet t/m 2 in partners kleur.
¨ Teruggekaatst doublet t/m 4¨.
¨ Check Back Stayman over 1NT/2NT
¨ Help suit trials.
Uitkomsten
¨ Zowel tegen troef als SA : 1,3,5...
¨ A=aantal, H=hulp
Signaleren
Zowel bij voorspelen door leider als partner, alsook bij niet bekennen:
hoog-laag is even of aan; en Lavinthal indien duidelijk.

Veel plezier !
 
John Schetselaar & Paul Vermaseren
ª © ¨ §
Basissysteem: Origineel Acol

  Openingen Antwoorden
1§ 4+,12+pnt 2 idem 6-9 pnt -> 2NT vraagt waardes;
2SA fit, 10+ pnt -> helpsuits;
Weak jump shifts op 2 niveau;
3SA 12-15 pnt 'no splinter';
Dubbele sprong is cue met splinter.
1¨
1©
1ª

1 SA 12-14pnt
evenwichtig;
5-kaart mogelijk;
geen 2 doubletons.
2§ Puppet Stayman
 (ook zonder 4krt hoog);
2¨...2SA transfers;
na tussenbieden: Rubinsohl
 
  Openingen Antwoorden
2§ zwakke 2 in ¨
of sterk meerkleurenspel
of 25-26 pnt SA
2¨ zwakke, 2SA sterke relay
alle overige: te spelen tegenover zwakke variant

2¨ Multicolored:
zwakke twee ©ofª
of (semi)mancheforcing
of 23-24 pnt SA
2© conventioneel NF
2ª conv. NF met ©-steun
2SA conv. en forcing
3§/¨ echt en forcing

2© Muiderberg:
5-kaart met 4+ §/¨
6-10 pnt
2ª (na 2©) NF
2SA relay
3§ pas of bied 3¨
3¨ invite met fit
3©/ª barrage
2ª

2 SA evenwichtig
20-22 pnt
Niemeijer waaronder:
3ª...4§ transfers
3SA belooft 5ª/4©
4¨ vraagt naar azen
Slamconventies
Gemengde controlebiedingen, Roman Keycard Blackwood 1430 (4SA-5SA: renonce, even aantal azen; 4SA-6X: renonce, oneven aantal azen), Josephine, ROPI-DOPI
Na tussenbieden tegenpartij
¨ Na doublet is 1-in-een-nieuwe-kleur forcing
¨ Na doublet is 2-in-een-nieuwe-kleur niet forcing
¨ Na tussenbieden houdt 2-in-een-nieuwe-kleur de betekenis
¨ Na tussenbieden is steun op 3-niveau barrage
¨ Na tussenbieden is het cuebid inviterend of beter, meestal met fit
Volgbiedingen na opening tegenpartij
¨ Na 1SA: Multi Landy in de 2-de, Landy in de 4-de hand; doublet voor §+¨
¨ Na kleuropening: Michael's cue bid en unusual 2NT
¨ Overige sprongvolgbiedingen zwak.
¨ 1SA volgbod 2-de hand: 15-18, antwoorden als na 1SA opening. 4-de hand: 12-14, antwoorden natuurlijk.
¨ Na preëmptieve opening: informatiedoublet t/m 4©, strafdoublet vanaf 4ª (4ª-4SA informatief).