Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 30 mei 2008 om 16u00

Pannenkoekenhuis De Heksendans
Oude Kleefsebaan 425
6572 AZ Berg en Dal
tel.: 024 6841610

Januari 2008,

Wij worden ouder en trager... Daardoor hebben wij het steeds drukker, en dat heeft zijn gevolgen. Om te beginnen was de vaste chroniqueur te laat aanwezig om nog een volledig verslag te kunnen maken, en vervolgens hadden de vervangers vele maanden nodig om iets op de computer te typen.
Hier is het dan, met dank aan René cum sua. Let wel! De suggesties om in 2008 nog meer water te gaan zien dan in de voorgaande jaren in de diaspora, zijn in deszelves gevallen. Wij blijven dan weer gewoon in de omgeving van Nijmegen. Plaats, dag en weer zijn precies hetzelfde als in 2003.
Woord en beeld zijn nu aan René:


Oud-Bewoners Groenewoudseweg 102 Renuniëren Vochtig & Gemengd.

(van onze speciale verslaggevers (René Hollander & zijn Anna))

 

Op Vrijdag 11 mei 2007 reüineerden de oud-bewoners van de (eerste lichting van de) studentenflat aan de Groenewoudseweg 102 te Nijmegen voor de zoveelste maal.

 

Experimenteel karakter …

Anders dan in de voorafgaande jaren, waarin de GWW-reünisten zich - meestal - tot Nijmegen e.o., alsmede tot zichzelve, cq. hun persoonlijk drankgebruik & parkeer-problemen beperkten, had de bijeenkomst van 2007 een sterk experimenteel karakter. De ruďne voornoemd vond niet alleen - zeer klamvochtig - te Den Bosch  plaats, maar werd bovendien gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele (zeer) vrouwelijke - partners, hetgeen  - naarmate de reunďe vorderde - in belangrijke mate bijdroeg aan de algemene feestvreugde. Marianne (van Wil Boudewijns), José (van Guus van Heck), Marijke (van Hans Boerema) en Anna (van René Hollander) hadden gelijk; de thuisblijvende dames hebben veel gemist. Maar 2008 biedt een emancipatoire herkansing.

 

Nog wat Onwennig …

Het GWW-Gezelschap trof elkander op het - lichtelijk overdekte - terras van Café “M’n Tante” te Den Bosch.

 

Onder het genot van een eerste drankje wachtten de renuisten nog wat onwennig ‘op wat komen ging’.

Het voelde goed dat ik Chris (Hobbit?) Michels dit jaar niet meer hoefde uit te leggen wie ik was; zijn aandacht ging

- overigens en terecht - veeleer uit naar mijn Anna!

Niet zozeer onbekend, maar na tien-tallen jaren toch wel  toch wel nieuw was de aanwezigheid van Hans Boerema en zijn Marijke

 

En het miezerde …

 

 

Jeroen Bosch …

Het werd tijd voor actie …

 

 

Wilbo B. Boudewijns - de inhoudelijk belangrijkste organisator dezer rďunie - raadpleegde nog eenmaal zijn dossier en - na herhaalde oproep (men had immers de waard nog enkele laatste bestellingen doen toekomen - begaven de rinuďsten (c.s.) zich vervolgens - vrolijk kwekkend - richting de (nieuwe) St. Jacobskerk, alwaar - op speciaal verzoek - voor ons een tentoonstelling van Jeroen Bosch was ingericht.

 

 

Onderweg naar Jeroen deed Fred Hustinx uw verslaggevers - uitgebreid - kond van zijn recente ervaringen zijdens de CDA-kieslijst-samenstelling. Dat komt dus nooit meer goed tussen Fred en JPB!.  Hans Belt en Eddy Daniëls maakten duidelijk dat ‘het nieuwe leren’ wat hen betrof niet bepaalde ‘hoefde’ en Paul Vermaseren lichtte René Hollander voor terzake zijn (René’s) voorgenomen FPU.

Voortstrompelende pensionado’s - wier aantal sterk bleek gegroeid - praatten elkaar bij over hun nieuwe kwalen en de tentoonstelling sloot daar naadloos bij aan.

Gelukkig was er een lift!

Inmiddels miezerde het wat harder …

 

De Dieze …

Ná de tentoonstelling voornoemd wachtte de aanwezigen een boottocht - zowel óver als dóór de Dieze - waartoe het zeergeleerd, cq. weledelgestreng gezelschap (soms moeizaam) plaats nam in meerdere fluisterboten. Inmiddels stonden ‘laatkomers' Lou Dalderup, Guus van Heck (en zijn Josette) ook aan de kade gereed.

Uw verslaggever bemande - met zijn wederhelft - en vele anderen het eerste wankele scheepje;  andere renuďsten (c.a.) gingen schoorvoetend aan boord van het  tweede - eveneens wankele - vaartuigje.

Hans Boerema maakte een niet onverstandige keuze en trok zich met zijn wederhelft in een sterk alcoholisch etablissement terug (en hield het dus ook niet droog).

 

Gelukkig bleek de vaartocht deels ‘overdekt’ te zijn.

Naast velerlei gewelven, waarover de stuurvrouw (daartoe mede door Lou uitgedaagd) veel Weetenswaerdigs te melden had, deden de varensgezellen hun voordeel met diverse paraplu’s van overigens zeer slechte makelij: de gestaag voortstromende regen werd daarmee nauwelijks afgewend, terwijl het cultureel uitzicht tegelijkertijd ernstig werd belemmerd!

 

 

Zo zag Carel (als immer modebewust) Martin zich - ter hoogte van zijn Lichtbekleed Zitvlak - met Ernstige Lekkages geconfronteerd, waarmee het effect van zijn zorg-vuldig gekozen kleding ernstig teniet werd gedaan. Carel berustte! Hij moest wel!

Het miezerde immers al lang niet meer; het goot!

 

Culinair …

Cultureel gesterkt, voerde Wil Boudewijs ons - via enkele onzekere Omwegen & door de Stromende Regen - naar restaurant Pallieter, alwaar - met uitzondering van het Bedienend Personeel - alles te koop bleek.

 

 

Culinair was er daar niets mis en via met zachte dwang geregisseerde plaats-wisselingen sprak iedereen - met een lichte voorkeur voor de aanwezige dames -  uitvoerig met iedereen.

 

Sommige ruëntsin lieten zich zelfs verleiden tot de - structureel gezien wat zinloze - aanschaf van diverse servies-goederen.

Rein want Afgewassen, …dat dan weer wél.

 

Buiten goot het, binnen hielden wij het - althans qua hemelwater - droog …

 

 

Meer culinair …

 

 

 

Vooruitblik: Reunie 2008 …

Zijdens toenemend drankmisbruik ongeremd, boden diverse uriniesten  tijdens het dessert ongebreideld tegen elkaar op zijdens de runië 2008.

 

 

Zonder andere ingebrachte initiatieven - zoals het door Fred Hustinx gesuggereerde dagje Dordt(recht) – te kort te willen doen, meenden uw verslaggevers tóch een lichte voorkeur te bespeuren voor het door Hans Boerema voorgestelde weekend op zijn geliefde eiland Schiermonnikoog.

 

 

Buiten regende het nog steeds; binnen was er vooral sprake van condensatie...

 

Terugreis …

Aan alle goeds komt een einde. Aangevoerd door Wil Boudewijns - die het echter niet meer zo scherp zag, en dus vooral gedirigeerd door zijn (Wilbo’s) altijd nuchtere Marianne - begaven de meeste rënuisten zich schoor- en vooral natvoetend (want het goot nog steeds) naar hun diverse Parkeergaragiën,  cq. Openbaar Vervoer-Stations.

Hans Boerema had het beter bekeken en begaf zich naar de plaatselijke Herberg.

 

Terugblik …

Het was weer een zeer geslaagde bijeenkomst.

Uw verslaggevers menen namens alle rënuisten te spreken als zij de organisatoren terzake hunner vruchtbare inspanningen Recht Hartelijk danken. Op naar 2008!

 

Uw verslaggevers, René & Anna.

Aldus René en Anna. Chris Michels heeft niet alleen het Pannenkoekenhuis besproken voor de volgende keer, maar ook van de onderhavige bijeenkomst een fotorapportage gemaakt. Klik hier voor de foto's van Chris.
Verder is het erg nuttig als men vóór 22 mei 2008 aan Chris laat weten of men er bij zal zijn. De restaurants worden steeds drukker en dan kan er worden gereserveerd. Op dit moment denken wij voor het eten aan "De Hamer", ook in Berg en Dal.

Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door.

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
s.amesz@wxs.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sony Badal 070-3658323 spikes@wanadoo.nl Den Haag 
Hans Belt 0317-318210 Hans.belt@han.nl
Hans_belt@hetnet.nl
Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-13875577
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@hotmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
coenenalkmaar@versatel.nl Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@tiscali.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 P.Demacker@aig.umcn.nl
pierredemacker@hotmail.com
Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Moličrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 ren.hollander@wxs.nl Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 A.Hustinx_1@chello.nl Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@freeler.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 C.Michels05@versatel.nl
C.Michels@socsci.ru.nl
Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Edith Polderman 0418-661715 debieadvoc@cistron.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Willem van Rossum 024-3227260 F2HPerlaa@hetnet.nl Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers 045-5256565 etummers@planet.nl A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl
vermaseren@uvt.nl
Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 JGM.Willems@zonnet.nl
Sjaak.willems@dgg.minvenw.nl
v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda

We zoeken nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken, Herman Mulders.