Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 5 juni 2009 om 16u00

Let Op!! De locatie is verplaatst van
Pannenkoekenhuis De Heksendans, Berg en Dal

naar

St Walrick
Sint Walrickweg 5
6611KG Overasselt
024-6221385
http://www.walrick.nl

Vrijdag 30 mei 2008,

Voorafgaand aan de reünie van 2008 was er een heftige polemiek via internet. Moesten wij naar Schiermonnikoog? Moesten de dames er ook bij zijn? De meningen waren erg verdeeld. Chris hakte wat knopen door en nam zelf de organisatie ter hand. Dat pakte goed uit. Chris en vrouw van Jan Uiteindelijk zaten wij weer gewoon in onze oude omgeving, net buiten Nijmegen omdat Nijmegen zelf nog steeds een gruwelijk onvriendelijk parkeerbeleid heeft dat wij dan ook boycotten. En alle dames hadden het, althans voor zover en nadat zij inzage hadden gehad in de e-discussie, het plotseling te druk om acte de présence te geven. Dat was niet erg want wij kenden ze al. Alleen Jan Guerand die uiteindelijk was opgespoord, was echter wel zo vriendelijk om zijn lieve Ineke te introduceren. Haar kenden wij immers nog niet. En wij moesten toegeven: dat was een heel aangname kennismaking. Zie de foto hier waar zij zit naast de motor van deze keer, Chris zelf.

Aldus kwamen wij weer bijeen in De Heksendans te Berg en Dal, een locatie die ons altijd goed bevallen is, mede door het gegarandeerd mooie weer. Voorlopig zullen wij deze drinkgelenheid als onze vaste stek beschouwen. Dat was een van de uitkomsten van de verlenging ter plaatse van de in de aanhef gememoreerde polemiek. Een andere belangrijke beslissing was de unanieme steun voor het idee van Hans Belt om de reünie voortaan zonder aanhang te houden behalve in speciale jaren. Bij lustra, zogezegd. Hij dacht aan de jaren deelbaar door vijf, dus de eerstvolgende keer in 2010. Paul merkte op dat het heden 2008 was, dat de studentenflat in 1968 was gebouwd en in gebruik genomen, dat dit derhalve een kroonjaar (40 jaar!) was, en dat daarom 2013 meer voor de hand lag. Zo lang echter kon de meerderheid niet wachten op een extra groot feest. Dus werd het 2010.
Tenslotte werd een vaste datum afgesproken: de vrijdag die het dichtst ligt bij 31 mei, tenzij die valt tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. In dat geval wordt de dichtbijzijnde vrijdag buiten die periode genomen.
Dit alles vastgesteld zijnde kon op ouderwetse wijze genoten worden. Bijzondere praat was er deze keer niet bij. Langzamerhand gaat men minder en minder werken, ook Fred is met pensioen en is niet meer politiek actief en voert nog nauwelijks acties. Dat komt de felheid en gevariëerdheid van de praat niet ten goede. Daar moet wat aan gedaan worden anders glijdt de meerderheid van ons te zijner tijd al te geruisloos het graf in.
René's vraag Chris had nog een verrassing. Hij had zijn archief eens doorgeploegd en daarin van alles gevonden aan brieven en mededelingen van het prikbord in de gang. nagerecht Hij had copieën om uit te delen, en hij heeft er ook een paar gescand. Die laatste staan bij zijn foto's, zie hieronder voor de link. Na wat puzzelwerk werd aan de hand van de handschriften vastgesteld van wie de niet-ondertekende stukjes waren, maar over het algemeen was iedereen toen al niet zo bescheiden om zijn naam onvermeld te laten.

Na de drank kwam het eten. Daarvoor hoefden wij slechts schuin de weg over te steken. Gelukkig geen lange wandeltocht; wij worden al een dagje ouder. Het uitgezochte restaurant, Bistro de Put , was het beste dat de chroniqueur zich kan herinneren van alle reünies tot nu toe. Zoals tegenwoordig gebruikelijk was er een verrassingsmenu mogelijk. Velen kozen daarvoor en dat scheen niet tegen te vallen, maar anderen zijn minder avontuurlijk en willen graag weten wat zij op hun bord gaan krijgen. Je weet maar nooit. Alle eten was uitmuntend, de wijn kon er ook mee door, kortom een groot succes. Ook dit deel van de bijeenkomst was door Chris bepaald.
Omdat het eten zo goed was, zijn er geen aantekeningen meer gemaakt voor het verslag. Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk doen, zeggen ze. Dat is natuurijk niet waar. Als mannen bijvoorbeeld een gesprek voeren, praten zij niet alleen maar luisteren zij ook. Dat in tegenstelling tot... Aldus werd onder andere tot stelling verheven tijdens de maaltijd, waarmee toch weer een belangrijke bijdrage werd geleverd aan de wetenschap, de psychologie.
Wordt in 2009 vervolgd.

Het eten

Chris Michels vond dat zijn voortreffelijke organisatie tevens eiste dat er foto's zouden zijn. Daarom heeft hijzelf van onze bijeenkomst een rapportage gemaakt. Onderaan staan daar nog een paar scans van het prikbord bij.
Klik hier voor de foto's van Chris.

Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007
2008


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door.

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
s.amesz@wxs.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sony Badal 070-3658323 spikes@wanadoo.nl Den Haag 
Hans Belt 0317-318210 Hans.belt@han.nl
Hans_belt@hetnet.nl
Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-13875577
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@hotmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
coenenalkmaar@versatel.nl Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@tiscali.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 P.Demacker@aig.umcn.nl
pierredemacker@hotmail.com
Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Molièrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 ren.hollander@wxs.nl Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 A.Hustinx_1@chello.nl Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@freeler.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 C.Michels05@versatel.nl
C.Michels@socsci.ru.nl
Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Edith Polderman 0418-661715 debieadvoc@cistron.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Willem van Rossum 024-3227260 F2HPerlaa@hetnet.nl Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers 045-5256565 etummers@planet.nl A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl
vermaseren@uvt.nl
Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 JGM.Willems@zonnet.nl
Sjaak.willems@dgg.minvenw.nl
v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda

We zoeken nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken en Herman Mulders.