Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 28 mei 2010 om 16u00

Alhier het programma, zoals op 3 mei 2010 ontvangen van Pierre:

Vanaf 15u00 trefpunt huize Amesz, Aldenhof 51-14, 6537DX, Nijmegen alwaar de koffie en dranken klaarstaan en men kan genieten van een prachtig fluitconcert in magnifique decor......
18u00 Diner op bekende locatie, nl de Schans in Mook. (Rijksweg 95, 6585AB, red.)

Voor de liefhebbers is er een voorprogramma nl (gratis) bezichtiging Anatomisch Museum Preklinisch Instituut UMCN van 12u00 tot 14u00.
http://www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/anatomie/Museum/Pages/default.aspx
Voor hen is er de Shuttlebus die vanaf het station elke 10 minuten rijdt van het station naar de universiteitsbibliotheek aan de Erasmuslaan. Pierre wacht hen daar op tussen 12u00 en 12u15. Kom je met de auto, parkeer dan bij Pierre voor de deur of achterom en loop evt door het bos naar de Erasmuslaan.

Practiseer svp het car poolen.


Nieuw mailtje, 23 mei 2010, van Pierre:
Beste allemaal,
Wie komt er allemaal naar het anatomisch museum? De Shuttlebus met opschrift Heyendael vertrekt elke 10 minuten vanaf het busstation links tegen het stationsgebouw. De bus is met een extra compartiment zoals in de grote steden vaker gebruikt wordt. Tgv de tijdelijke afsluiting Erasmuslaan stopt de bus nu op de Houtlaan. Als je de bocht om bent van de Heyendaalseweg en je passeert het klooster aan de Houtlaan, druk dan op de bel en hij stopt bij de Kan Mylinkstraat op 100 meter van mijn huis. Ik wacht je thuis op (no 115).
Vr groet en tot vrijdag, Pierre

Vrijdag 5 juni 2009,

De bijeenkomst was op het laatste moment verplaatst van het Pannenkoekenhuis in Berg en Dal naar St. Walrick in Overasselt omdat Berg en Dal wegens wegwerkzaamheden nagenoeg onbereikbaar was. St.Walrick Het was een goede keus van de organisatoren Serv, Pierre en Chris. Het weer was fris (ca. 15º) maar nagenoeg droog. De stemming: uitstekend; de bediening: origineel. Dat laatste behoeft uitleg.
Een jonge dame, kennelijk in de studentenjaren, was nog niet erg bedreven in het hanteren van het dienblad. Toen ze in een kuiltje in het gras stapte, gingen de meegebrachte consumpties rinkelend teloor. Nieuwe waren fluks aangevoerd maar bij iedere nieuwe gang waren wij niet te beroerd om haar te waarschuwen voor de oneffenheden der aarde. Piere gaf haar les hoe een dienblad op virtuoze wijze te hanteren en te manipuleren.
Aangekondigd was een wandeling voor liefhebbers. De chroniqueur behoorde daar niet toe dus u moet het stellen met waarnemingen uit de tweede hand. Zo bleek het wandelgezelschap een boom te hebben gezien waar allerlei todden in hingen. De historie verhaalt dat in de 7-de eeuw daar een monnik woonde die geneeskundig onderlegd was. Hij ried zijn patiënten aan om bij koortsige verkoudheid een stukje van de kleding af te scheuren en in de betreffende boom te hangen. Dan zou men binnen enkele dagen zijn genezen, en ja hoor, het werkte zoals voorspeld. Nog steeds hangen mensen stukjes textiel in de boom. Naar verluidt helpt de plaatselijke VVV een handje mee door zo nu en dan nieuwe, frisse lapjes toe te voegen en oude, vieze weg te halen, maar dat is natuurlijk achterklap. Volgend jaar, een kroonjaar waarover later meer, als de dames er zijn, mogen die hun lingerie er bij doen.

De achterblijvers namen de betaling van de verteringen op zich, en kregen dus op verzoek de rekening van bovengenoemd meisje. Het bonnetje vertoonde een onwaarschijnlijk laag bedrag en omdat niemand voor zo'n futiliteitje zich een dief wil laten noemen, werd zij daarop gewezen en terug gezonden om de rekening te completeren. Even later was zij er weer, nu met twee bonnetjes die zij met pen en papier had opgeteld aangezien er geen rekenmachientje voorhanden was. De optelfout, in haar nadeel wederom, viel ons die nog ouderwets rekenonderwijs hebben genoten, onmiddellijk op. Zij werd daar fijntjes op gewezen en kreeg nochtans een royale fooi met de raad om daar aanvullende rekenles van te bekostigen. Zij kon er gelukkig om lachen en zegde toe zulks te doen. Wellicht zal dit reden zijn om nog eens terug te keren ter controle.

Aansluitend begaf de hele stoet zich naar Mook, naar restaurant De Schans, voor het grotere werk. Daar waren Guus en Josette reeds aanwezig. Hans Belt daarentegen had ons verlaten. Hij had namelijk verteld dat zijn 88-jarige buurvrouw, lid van de plaatselijke archeologische vereniging, de hele winter ziek was geweest en haar club niet had kunnen bezoeken. Grand Buffet Nu, precies deze dag, was het de laatste bijeenkomst en zij had geen vervoer daarheen. Daarom had Hans beloofd haar te zullen brengen. Wij vonden dat een dermate mooi gebaar dat wij Hans absolveerden en zelfs zijn verteringen bij St. Walrick voor onze rekening namen. Echter, toen zulks later ter sprake kwam, wist Serv te melden dat Hans tegen hem had gezegd dat hij niet mee zou gaan naar Mook omdat hij een schoolbijeenkomst prioriteit wenste te geven. De twijfel sloeg toe: wat was er nu waar? Hadden wij zijn consumpties betaald omdat wij op lage wijze waren misleid over zijn motieven om weg te gaan? Serv werd daarop benoemd tot detective om de waarheid te achterhalen en daarvan verslag te doen, opdat Hans wordt vrij gepleit dan wel een extra rekening van € 6,- tegemoet kan zien, vermeerderd met rente en kosten.

Na een heerlijk voorafje van meloen en ham, en een lekker soepje, bleek er een verrassend goed, lopend buffet te zijn. Een echte aanrader. Wij maakten vele malen de gang naar de overvloedige tafels opnieuw waardoor het behoorlijk laat werd enerzijds, maar waardoor anderzijds extra tijd beschikbaar was om onze belevenissen en activiteiten van het afgelopen jaar te bespreken. Fred had natuurlijk veel te melden over de Dordtse politiek, René kondigde aan dat hij Deo volente (c.q. Allah inshalla) opa gaat worden, en iedereen blijkt reeds of anders spoedig te maken te krijgen met AOW en pensioen.
De gebruikelijke huishoudelijke mededelingen aan het eind werden deze keer gedaan door Paul. Hij bedankte de organisatoren want het was weer G E W E L D I G geweest. Tevens wees hij er op dat in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens iedereen toestemming moet geven die figureert op de adreslijst hieronder. Zulks verkreeg hij ook van de aanwezigen, maar zij die niet aanwezig waren, worden verzocht bij lezing dezes om alsnog Paul te berichten. Het belangrijkste was de aankondiging van de nieuwe datum, 28 mei 2010, en wat wij volgend jaar doen. Dat zal immers een zogenaamd kroonjaar zijn, een jaar deelbaar door 5, waarover wij hebben afgesproken dat in zulke jaren de dames der heren expliciet zijn uitgenodigd om deel te nemen. Dat doen wij eens per vijf jaar zodat wij dan kunnen waarnemen wie niet of wel oud heeft ingeruild voor nieuw, echt nieuw of tweedehands, et cetera et cetera. Ook Edith van Bob gaan wij vragen te komen.
Het programma zal door de vaste groep organisatoren alsnog worden vastgesteld en bekend gemaakt door middel van e-mail en deze site. Houd het derhalve in de gaten: schrijf het achter in de agenda.

het eten

Chris Michels heeft, net als vorig jaar, de foto's verzorgd.
Klik hier voor de foto's van Chris.

Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007
2008
2009


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door. Gegevens per 2-mei-2010:

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
s.amesz@wxs.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sony Badal 070-3658323 spikes@wanadoo.nl Den Haag 
Hans Belt 0317-318210 Hans.belt@han.nl
Hans_belt@hetnet.nl
Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Edith de Bie 0418-661715 debieadvoc@concepts-ict.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-13875577
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@gmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
coenenalkmaar@versatel.nl Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@planet.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 pierredemacker@hotmail.com Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Molièrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 ren.hollander@wxs.nl (oud)
holla056@planet.nl
Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 ???? Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@freeler.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 C.Michels05@versatel.nl
C.Michels@socsci.ru.nl
Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Willem van Rossum 024-3227260 F2HPerlaa@hetnet.nl Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers ** 045-5256565 etummers@planet.nl A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 JGM.Willems@zonnet.nl v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda
** : stelt geen prijs meer op contacten met GWW102.
De gegevens zijn ook twijfelachtig.
Opsporing verzocht!!!
Zie de foto hier links.

We zoeken verder nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken en Herman Mulders.