Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 27 mei 2011 om 16u00
De Heksendans tegenover Tivoli
Oude Kleefsebaan 425, 6572 AZ Berg en Dal

Eventueel parkeren een paar straten terug, rechts.

Voor liefhebbers een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Daar starten om 13-13.30 uur, denk aan de museumjaarkaart!

Om 18u00 eten in de Schans
Rijksweg 95, 6585 AB Mook

Vrijdag 28 mei 2010,

De samenkomst ten huize van organisator Serv Amesz was zeer genoeglijk. Langzaam druppelden er vanaf 15u30 reünisten binnen die onder een stralende hemel in de tuin werden ontvangen. Door de mooie, beschermde ligging en het traditioneel bescheiden volumeniveau van de aanwezigen zette een vink zijn lied in. Wil Boudewijns, groot liefhebber van fluitconcerten, werd geheel vervoerd en oreerde daar doorheen een life-recensie inclusief een biografie van het vogeltje.
Groepsfoto van de dames Het verzamelen bij Serv ging echter niet van een leien dakje. Allereerst liet René weten dat Fred - die hij in Dordrecht op zou halen - hem al een uur liet wachten en kennelijk was opgehouden op de rechtbank. Dus vertrok hij richting Nijmegen. Vervolgens liet Fred weten dat hij vruchteloos op René aan het wachten was en dat hij dus maar de trein zou nemen. Ook Paul belde: wegens fileleed zou hij later zijn. Guus en Josette konden evenmin de afgesproken tijd halen omdat Guus nog niet met pensioen is. Uiteindelijk, toen Josette en Guus voor de deur van Serv stonden, bleek de woning van Serv weliswaar te beschikken over een bel, doch die was niet adequaat en kon kennelijk de vink niet overstemmen. Waarop beiden naar Mook togen. Hetzelfde overkwam Paul die dezelfde pragmatische oplossing koos en ongeveer tegelijk met Guus en Josette daar arriveerde. Rond 18u30 voegde zich de rest van het gezelschap bij hen, zonder Fred die onbereikbaar was, en zonder Pierre die, niet zo oplettend, op deze dag ook een happening voor zijn badmintonclub had georganiseerd.
Daar, op het terras van De Schans te Mook, werd de naastgaande groepsfoto van alle dames der heren gemaakt. Immers, volgens afspraak waren de vrouwen welkom omdat het een lustrumjaar was, een jaartal deelbaar door vijf.
Het eten was prima, net zoals het vorig jaar. De foto's van het buffet drukken wij hier niet opnieuw af. Tijdens het eten kwam een telefoontje binnen van Fred. Hij was gestrand in Den Bosch en had rechtsomkeer gemaakt naar Dordt. Wisselstoring. Dit bericht bracht een discussie op gang of de vrijdag wel de beste dag is voor de jaarlijkse reünie. Na ampel beraad viel het besluit om niets te veranderen. Wij worden ouder en de meesten dus conservatiever. Voor alle duidelijkheid hier nog even de afspraken over dag, tijd en plaats e.d.: Resteerde nog de herbevestiging van het damesprotocol.
De opkomst van vrouwen en vriendinnen was minder dan verwacht en in ieder geval minder dan gehoopt door vooral René. Dat was eigenlijk de schuld van Paul. Immers, René had ruim op tijd via mail aan enige ex-flatgenoten laten weten dat hij op zoek was naar een nieuwe vriendin c.q. tafeldame. Paul had hem daarop toegezegd zijn royale netwerk aan te boren van, zoals hij het formuleerde, recentelijk onbeslapen dames. Echter, na telefonisch overleg moest hij de bridgesters onder heur reeds schrappen. Onder de overigen was gelukkig nog voldoende belangstelling: een jurist in bonis, knap, niet te ver verwijderd (Capelle vs. Berkel-Rodenrijs), de aanbeveling van Paul zelve, dat zagen de Trésors surannées wel zitten. Maar toen maakte Paul een cruciale fout. Hij verzond de bloemrijk gestelde oproep van René naar de kandidaten. Tenslotte heeft René een mooie stijl van schrijven. Geheel onverwacht regende het opeens afzeggingen. Paul begreep er niets van, maar de dames wilden er niet meer over praten. Totdat, op de avond vóór de reünie, Paul via via vernam wat de reden was voor de getaande belangstelling. Het was de mail. Dit was, letterlijk geciteerd, de gewraakte zinsnede: "... die ik gaarne onder mijn - uiteraard kuische - hoede zou willen nemen ..."
De oplettende lezer constateert daarin een fout die de dames alle lust had ontnomen. Over 5 jaar moet dit toch echt anders worden geformuleerd. En aan Paul heb je blijkbaar ook niets!!

Nochtans, het was een echt gezellig etentje, mčt de aanwezige dames, en dat bracht het gezelschap er toe om nog eens goed naar het protocol te kijken. Vastgesteld werd dat de vriendinnen van destijds eigenlijk ook flatbewoonsters waren, onderhuursters zogezegd, die derhalve aan die status een zelfstandig recht ontlenen om de jaarlijkse reünie te frequenteren. Het vastgestelde lustrumprotocol zal dus uitsluitend gelden voor vrouwen van latere lichting. Wel moeten wij nu naarstig op zoek naar oude vlammen, bijvoorbeeld Carmen (van Sonny) en anderen die Fred uit zijn slaap hebben gehouden.
Diner

Chris Michels, Guus/Josette en Wil Boudewijns hebben foto's gemaakt.
Klik hier voor de foto's van Chris.
Klik hier voor de foto's van Guus.
Klik hier voor de foto's van Wil.

Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007
2008
2009


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door. Gegevens per 2-mei-2010:

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
s.amesz@wxs.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sonny Badal † 20 juni 2010
Hans Belt 0317-318210 Hans.belt@han.nl(obsoleet)
Hans_belt@hetnet.nl
Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Edith de Bie 0418-661715 debieadvoc@concepts-ict.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-13875577
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@gmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
coenenalkmaar@versatel.nl Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@planet.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 pierredemacker@hotmail.com Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Moličrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 ren.hollander@wxs.nl (oud)
holla056@planet.nl
Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 ???? Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@freeler.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 ChrisMichels@xmsnet.nl Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Willem van Rossum 024-3227260 F2HPerlaa@hetnet.nl Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers ** 045-5256565 etummers@planet.nl A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 JGM.Willems@zonnet.nl v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda
** : stelt geen prijs meer op contacten met GWW102.
De gegevens zijn ook twijfelachtig.
Opsporing verzocht!!!
Zie de foto hier links.

We zoeken verder nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken en Herman Mulders, en nu ook de onderhuursters!