Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 1 juni 2012 om 15u30
De Goffertboerderij *)
Goffertweg 17, 6532 AA Nijmegen

*) Het is Serv gelukt de tent dan al geopend te hebben!

Het cultureel voorprogramma bestaat uit een parkwandeling tijdens de biertjes. Verder kunnen zij die degradatie van hun fysiek vrezen, in het stadion nog een nacompetitie voetballen. Dit alles met dank aan Pierre.

Vrijdag 27 mei 2011,

Het voorprogramma van 2011 - een bezoek aan het bevrijdingsmuseum, speciaal georganiseerd op verzoek van Wil B. - kende dit jaar slechts één deelnemer. Wie dat was, is een quizvraag voor genoemde verdachte.
Terras Heel traditioneel startte de feitelijke reünie weer eens in het Pannenkoekenhuis de Heksendans in Berg en Dal. Twee vaste deelnemers, te weten Wil B. en Fred H. waren er niet bij: te elfder ure afgemeld. Daar waren buitenissige redenen voor. Fred bijvoorbeeld kon niet worden opgehaald door René of Paul want beiden hadden voorafgaand aan de reünie verplichtingen elders in den lande (en ver van Dordrecht). Het aanbod om zijn trein en taxi te betalen, sloeg Fred resoluut af. Niet omdat hij begaan is met de geldelijke positie van zijn oud-ganggenoten, maar omdat hij de reis aldus te vermoeiend vond in het licht van het feit dat hij 30 mei naar Wales zou vertrekken voor vakantie. Zijn jaren beginnen te tellen, lichamelijk althans.
Hetzelfde geldt voor Wil, maar dan geestelijk. Hoewel wij vorig jaar nog eens nadrukkelijk de datum van de reünie en de wijze van vaststelling daarvan hadden gerepeteerd in zijn aanwezigheid, had hij een andere afspraak op de 27-ste gemaakt. En wel met ene Hans B. te S. Citaat uit zijn mail dienaangaande:
"Komende vrijdag ga ik met Marianne een week naar Schiermonnikoog, een prachtig eiland. Wat was de aanleiding voor die trip? Na de zeer geslaagde en in cultuur gedrenkte reünie op 30 mei 2008 in Den Bosch nodigde Hans Boerema ons uit het daaropvolgende jaar de GWW-happening op Schiermonnikoog te houden. Een heel interessant voorstel dat, naar ik begrepen heb, door Paul en Chris in een simpel een-tweetje om zeep geholpen is.
Hoe het ook zij, voor Marianne en ik was dat de aanleiding om een weekje vakantie op Schier te plannen. En toevallig begint die week op de dag dat jullie elkaar al reünierend weer in Nijmegen treffen.
"
In een telefoontje ter opheldering verklaarde Wil dat hij zich in de datum had vergist. Daarop werd hem de datum van 2012 meegedeeld met het verzoek die in zijn agenda te zetten. Hij antwoordde dat hij nog geen agenda voor 2012 had. Dus werd hem uitgelegd dat het ook achterin die van 2011 gezet kan worden. Daarop volgde als riposte dat hij evenmin een agenda van 2011 had: onlangs ergens laten liggen en verloren. Hetgeen het geestelijk verval onderstreept. Tenslotte vragen wij ons af of Hans B., de toestand van Wil kennend, Wil in de val heeft laten lopen door 27 mei voor te stellen. Toespraak Wij bewaren die vraag voor volgend jaar. Voor nu: genoeg hierover. De reünisten hebben er ook deze keer niet minder plezier om gehad. Integendeel: de melige grappen over Wil waren talloos!

Vanaf 16u00 zetten de meeste deelnemers zich op het terras van de Heksendans. De verwachte parkeerproblemen bleken er niet te zijn. Erg warm echter was het niet, het kon er nèt mee door. De opkomst was mager, 7 man, maar ook die was nèt aan. Paul vertelde waarom hij vanuit het Oosten was gekomen: een overleg met een dispuutsgenoot over een vertaling uit het Duits van een handleiding bij een scheikundedoos. Hij moest die laten zien, en dat leidde tot veel oooh's en aaah's.

Klokke 18u00 werd vertrokken naar Mook, een snelle rit over de Zevenheuvelenweg, vreemd genoeg minder bekend bij de meesten. Natuurlijk trad het gebruikelijke, vrijdagmiddagse fileleed op in het centrum van de te passeren metropool Groesbeek. Vrij was vervolgens weer de weg naar Mook. Daar aangekomen bleken de 2 laatste reünisten reeds aanwezig. Nog snel een preprandiaal drankje op het terras, en het grote werk kon beginnen: de overvloedige maaltijd naar eigen keuze. Als voorafje was vooral de aspergesoep populair, en terecht! Uiteraard waren de afwezigen het belangrijkste gespreksonderwerp. Zo gezellig, zo gedetailleerd en zo malicieus hebben wij in lange niet kunnen roddelen.
Het ene bordje eten na het andere werd opgeschept. Toen tussendoor iemand een sigaretje buiten was gaan roken, kwam die terug met een verontrustende mededeling: het Noord-Limburgse politiecorps had met groot vertoon de boel op straat afgezet om ons bij het verlaten van het pand te gaan controleren op alcohol. Men was al aan het oefenen op passanten. Zie het plaatje onderaan. De alcoholomzet daalde pardoes, de koffie werd weer populair. De tijd werd gerekt, maar het hielp allemaal niet. Het laatste deel van het programma kwam er onvermijdelijk aan: de toespraken en afspraken. Serv had een indrukwekkend groot papier waarop alle smoezen stonden van degenen die verstek hadden laten gaan. Alleen Carel had een geldige en bovendien trieste reden. Wij hebben ons medeleven uitgesproken; sterkte, Carel!
In een lange litanie schetste Serv (linkerplaatje) hoe de spijbelaars - door ouderdom, seniliteit en jarenlange onmatigheid onbekwaam geworden - oververmoeid waren gebleken door en voor arbeid die zij eermaal zonder omhaal en gevolgen vlot konden volbrengen. Althans naar eigen zeggen van de afwezige jongbejaarden. Vervolgens kwam de afsprakenlijst ter sprake. Als volgende datum werd - zoals eerder conciliair vastgesteld - vrijdag 1 juni 2012 aangekondigd. Samenkomst weer in de Heksendans om 16u00. Pierre sprak uit dat hij het diner best graag wederom in De Schans wilde houden, maar er waren ook stemmen voor een gelegenheid in Kranenburg of elders. Om de keus te kunnen doen is daarom een commissie ad hoc gevormd, bestaande uit Chris, Pierre en Serv die in januari gaat proef-eten op locaties naar eigen keus en, natuurlijk, op eigen kosten. De resultaten komen dan op de website en worden door Serv diezelfde maand gemaild, met rappel in april. Van mensen waarvan wij inmiddels weten dat zij somtijds te elfder ure niet komen opdagen, mag Serv een borgsom vragen. Daarmee waren alle afspraken vastgelegd: tijd voor de rekening van de verteringen. Paul deed het rekenwerk en tot zijn eigen verbazing - niet die van de overigen - begon hij met een rekenfout. Gelukkig kon die worden hersteld en de totaalschade per persoon viel toch nog mee: €43,- pp, inclusief de opslag voor niet-opgekomen reünisten. Uit coulance, voor echt de laatste keer, hebben wij die opslag voldaan!! Het genoemde bedrag was namelijk nog precies laag genoeg om iedereen reserve te laten overhouden voor de nakende bekeuring.
Echter, toen dan uiteindelijk de terugreis werd aanvaard, bleek de politie te hebben geïnformeerd bij de restaurantbaas die zich zijn tip herinnerde, en mochten wij er zonder oponthoud meteen langs.

Politie

Diverse fotografen hebben een en ander vastgelegd:
Klik hier voor de foto's van Chris.
Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door. Gegevens per 29-mei-2011:

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
obdoss@planet.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sonny Badal † 20 juni 2010
Hans Belt 0317-318210 Hans_belt@hetnet.nl Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Edith de Bie 0418-661715 debieadvoc@concepts-ict.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-13875577
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@gmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
coenenalkmaar@versatel.nl Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@planet.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 pierredemacker@hotmail.com Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Moličrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 holla056@planet.nl Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 ???? Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@freeler.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 ChrisMichels@xmsnet.nl Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Willem van Rossum 024-3227260 F2HPerlaa@hetnet.nl Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers ** 045-5256565 etummers@planet.nl A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 JGM.Willems@zonnet.nl v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda

We zoeken verder nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken en Herman Mulders, en nu ook de onderhuursters!