Groenewoudseweg 102
Nijmegen

groepsfoto 18 juni 1999
Deze internet-pagina is er van en voor de vroege(re) bewoners van de studentenflat Groenewoudseweg 102 op het Galgenveld in Nijmegen.

Bericht d.d. 8 mei 2014: i.v.m. ziekte van Serv is de datum
verplaatst van het voorjaar naar het najaar:

Volgende bijeenkomst: Vrijdag 19 september 2014 om 16u00
op de tradionele plaats De Goffertboerderij
Goffertweg 17, 6532 AA Nijmegen


Chris neemt foto's Vrijdag 31 mei 2013,

Voor de tweede keer op rij waren wij bijeen in de Goffertboerderij. Het was vorig jaar goed bevallen: het eten, het weer en de hele bubs. Hoe zou het deze keer zijn? De lente was tot nu toe een drama, maar zoals zo vaak was de dag van de reünie in Nijmgen stralend en aangenaam met 22° in een vriendelijk zonnetje. Het was het 9-de lustrum van de studentenflat, en dat betekende: dames!! Er zijn er onder ons die er maar niet genoeg van krijgen, en zij mochten dit jaar volop aan hun trekken komen. Aldus luidt de afspraak die notoire tegenstanders hun als concessie hadden gegund.
Frieke kwam als eerste, maar bleek alleen een glaasje mee te drinken omdat zij voor Chris als chauffeur (v) fungeerde, enkele reis nog wel. Heel vroeger was zij chauffeuse, maar nu afgekoeld.
Wij wachtten en wachtten, we rekenden toch in ieder geval op René met aanhang, maar hij liet te elfder uren weten dat zijn geliefde Migraine prefereerde om bij hem te blijven. Bovendien had ze hem het bed ingelokt. Pauls reactie: "Ach, de kater van de buren heette indertijd ook zo, daar mis je niets aan!". Maar René was geëxcuseerd want iemand wist dat hij de avond tevoren zijn dochter had moeten helpen met een scriptie criminologie (in Rotterdam, niet Groningen alwaar juist een hooggeleerde criminoloog op plagiaat was betrapt). En dat leidde er dan weer toe dat wij Guus eens duchtig gingen ondervragen over zijn ex-collega-hoogleraar Stapel in Tilburg. Guus zit ook in dat nest, wisten wij. Hij, Guus, zag kans zich overtuigend te exonereren van alle aantijgingen.
Terug naar de dames. Uiteindelijk bleken er nul (0) vrouwen aanwezig bij het diner. Kennelijk hebben wij de aanhang indertijd efficiënt met vijandschap bejegend en durven zij niet meer. Afijn, over vijf jaar is er herkansing, hoewel wij er rekening mee moeten houden dat vele dames zich dan ook weer vijf jaar ouder zullen voelen. Tenzij wij wat actiever worden en met inruilacties en dergelijke voor verjonging zorgen.

Lou Het allereerste, algemene gespreksonderwerp was Fred. Dat kon omdat hij er niet was. Dat zat zo. Volgens de geldende afspraken neemt Serv aan het begin van het jaar contact op met iedereen om hem aan de datum te herinneren. Dat doet hij met mail, behalve met Fred want die heeft dat niet. Serv gebruikt de telefoon. Dat is mooi als men opneemt, maar anders moeten er moderne communicatiemiddelen worden ingezet. Zeer recent, op 27 december 1851, zijn de eerste postzegels op de markt gebracht en kan men op allereenvoudigste wijze brieven versturen. Dat had Serv even gemist, dus Fred was niet bereikt. Paul is daarom op de vigilie nog even gaan kijken in Dordrecht. Trof daar een kennelijk bewoonde, maar donkere en opgeruimde flat aan. Vooral dat laatste is dermate atypisch dat geconcludeerd moest worden dat Fred op vakantie was. Serv zal hem nu spoedig alsnog middels het zo nieuwerwetse postsysteem benaderen opdat Fred niet voortijdig weer een vakantie gaat boeken in mei 2014. Dit bericht bereikte nog net vóór sluiting de beurs zodat de koers van KPN een mooie sprong maakte.

Uiteindelijk werd het lustrum gevierd door het magere aantal van tien ganggenoten. Wat het meeste opviel was wel dat iedereen inmiddels op zo verstandige wijze met drank verkeert. Niets van het studentikoze slempen. Beschaafd een paar biertjes, met 10 man slechts 4 flessen wijn in totaal bij het eten, Justitie wordt er niet meer rijk van. Daar waren natuurlijk wel wat maatregelen voor nodig: Chris werd in- en weggebracht en Wil was er weer per fiets vanuit Den Bosch. Dat is een aardige fysieke prestatie die een krachtig lichaam vergt. Zoals wij vroeger al zeiden van de roeiers van Focas: die zijn sterk want die zijn niet slim. Wij hebben het getest: een college Formele Logica viel bij Wil op geasfalteerde bodem.
Dit alles vond plaats tijdens het diner dat niet duur en toch smakelijk was. Dat herinnerde Hans Belt en Serv eraan dat je nòg goedkoper en vooral meer kunt eten over de grens, in Kranenburg. Het voorstel om dan volgend jaar daar te vergaderen, werd uiteindelijk aangenomen. Wel met enige reserve, want wij vrezen voor het weer. Immers, het is traditie dat wij mooi weer treffen. Met uitzondering van de keren dat we elders onze reünie hebben gehouden: Tilburg was geen goede keus en in Den Bosch viel er meer water via onze hoofden in de Dieze dan dat er al in zat. Daarom zijn wij ook niet ingegaan op de uitnodiging om naar Schiermonnikoog te komen. Waren wij gegaan, dan was het eiland nu weggespoeld geweest. Gelukkig ligt Kranenburg dicht bij Nijmegen, maar de Deutscher Wetterdienst te Offenbach is gewaarschuwd!

Serveerster Bij het afrekenen etaleerde Serv een knap staaltje financiële virtuositeit. Hij vroeg aan Paul om de rekening te delen door 8. Dat bedrag wilde hij bij iedereen ophalen om dan, na betaling van het geheel, zelf nog wat over te houden. Wij vonden alles best maar iemand rekende hem voor dat hem dat slecht zou bevallen. Dus werd de rekening alsnog door 10 gedeeld nadat er ten behoeve van de fooi was afgerond. Het aldus opgehaalde bedrag werd ter hand gesteld van de dienster die bemerkte dat het teveel was. Serv legde geduldig uit dat het teveel haar tip zou zijn. Daarop vertelde zij dat er weliswaar minder, maar toch nog teveel geld was gegeven. En dus kreeg Serv alsnog een tientje terug dat hij heeft laten uitbetalen in losse euro's die hij weer keurig netjes als bijdrage in het gratis parkeren heeft uitgedeeld aan iedereen.
Wie het niet snapt kan er nog over bellen met hem. Of corresponderen.

En zo ging weer ieder zijns weegs. Het laatste gepruttel kwam van Chris die het erg druk had gehad met fotograferen (zie boven). Hij is gewend de bijeenkomst te sluiten met een vertederende toespraak, maar de voorzitter had vergeten hem het slotwoord te geven. Chris, schrijf het op en begin er volgend jaar mee!
 

Chris heeft, zoals gebruikelijk, plaatjes geschoten.
Klik hier voor de foto's van Chris.

Verslagen van vorige jaren zijn nog terug te zien:
  2001
2002
2002 2-de editie
2003
2003 2-de editie
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


De oud-bewoners van de studentenflat

In onderstaande lijst van namen en adressen kunnen fouten staan. Er zullen wel weer wat (mail)adressen zijn veranderd. Controleer even en geef a.u.b. wijzigingen door. Gegevens per 29-mei-2011:

Serv Amesz 024-3448396
06-48372778
obdoss@planet.nl Aldenhof 51-14
6537 DX Nijmegen
Sonny Badal † 20 juni 2010
Hans Belt 0317-318210 Hans_belt@hetnet.nl Kastanjelaan 29
6866 CS Heelsum
Guus van Berkum 024-3555214 a.vanberkum@socsci.ru.nl A.Romein-Verschoorlaan 25
6532 SN Nijmegen
Edith de Bie 0418-661715 debieadvoc@concepts-ict.nl Kerkstraat 1
2358 AA Rossum Gld
Hans B.J.Boerema   boerema10@planet.nl Langestreek 146
9166LH Schiermonnikoog
Wil Boudewijns 073-6418458
06-23186242
w.boudewijns@versatel.nl Eerste Morgen 38
5233 NB 's Hertogenbosch
Jean van Cleef 0575-517834 jjmvancleef@gmail.com Warnsveldseweg 39
7204 BA Zutphen
Peter Coenen 072-5155171
06-18751881
peterenbernadette@gmail.com Bergerweg 31
1816 BN Alkmaar
Lou Dalderup
  bgg Joke Hormann
0344-613141
030-6373044
loudal@kpnplanet.nl Kerkplein 5
4001 MX Tiel
Ed Daniëls 024-6777445 eddaniels@planet.nl Trajanussingel 55
6642 AT Beuningen Gld
Pierre Demacker 024-3500805 pierredemacker@hotmail.com Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen
Jan Guerand 079-3427760 jan@guerand.nl Molièrezijde 21
2725 NG Zoetermeer
Guus van Heck 013-5362759 G.L.vanHeck@uvt.nl Hoevenseweg 72
5017 AG Tilburg
René Hollander 0180-518020 holla056@planet.nl Van Ostadelaan 30
2923 AM Krimpen a/d IJssel
Fred Hustinx 078-6170565 In aanbouw Van Bosseplantsoen 29
3317 PK Dordrecht
Carel Martin 0492-382530
06-55820111
carel.martin@gmail.nl Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle Rixtel
Chris Michels 024-6416973 ChrisMichels@xmsnet.nl Aalsburg 20-16
6602 VM Wijchen
Willem van Rossum 024-3227260 w.c.m.vanrossum@gmail.com Berg en Dalseweg 415
6523 LN Nijmegen
René Tummers ** 045-5256565 A Ge Water 20
6451 CD Schinveld
Paul Vermaseren 010-5121208
013-2140822
paul@vermaseren.nl Toos Blomstraat 4
2652 GG Rodenrijs
Sjaak Willems 0182-599351 jgmwillems@telfort.nl v Bergen IJzendoornpark 9
2801 AA Gouda
**) Niet storen aub

We zoeken verder nog naar de actuele gegevens van enige anderen, bijvoorbeeld Rien Franken en Herman Mulders, en nu ook de onderhuursters!