De configuratie van de webserver

Hieronder staat beschreven hoe men, in stappen, de webserver configureert. Uitgangspunt is een geheel lege computer met vers gepartitioneerde en geformatteerde harde schijf. Men heeft van Windows nodig: de startup-diskette en CD. Het verdient aanbeveling om een lege diskette bij de hand te hebben. En uiteraard de product-key van de CD. Zaken die afhankelijk zijn van de gebruikte computer en/of monitor, staan in rood.
Het verdient aanbeveling al wat ervaring te hebben met het gebruik van een router, zodat men weet hoe die in te stellen is (vanaf de desktop-computer) en wat sommige begrippen betekenen.

Installeren van Windows 98

Maak de computer open om de netwerkkaart erin te zetten, althans indien nodig. Maak hem weer dicht. Sluit nu alles aan, inclusief de router aan de netwerkkaart. In eerste instantie is aansluiten met een kabel daarvoor het gemakkelijkst. Eventueel draadloos kan ook later.

Dan kan het echte installeren van Windows 98 beginnen. Volg hiervoor de normale procedure: begin met de diskette en volg de aanwijzingen. Vul bij het installeren normaal de naam in etcetera. Stel de tijdzone in. Het is natuurlijk niet nodig - en dus onwenselijk - om een wachtwoord in te stellen.
Mijn Olivetti heeft een wat mooiere monitor dan noodzakelijk. Daarom gebruik ik bij de installatie van de monitor niet de standaard, maar de "have disk"-optie. Uw eigen monitor heeft ook vast een diskette met de juiste driver. Later kan men deze driver-file(s) copiëren naar de partitie D: voor het geval men nog eens opnieuw moet installeren. Bij mij is dat bijvoorbeeld OLI3.INF ten behoeve van o.a. de monitor DSM 70-500.
Het registreren kan later geschieden.
Als de Internet Wizzard begint, zullen de instellingen waarschijnlijk zijn: De Maintenace Wizzard kunt u standaard instellen.
Verwijder ook de "Channel bar" op het scherm. Die is totaal overbodig.
De netwerkkaart moet ook van de juiste driver worden voorzien. Daartoe klikt men met de rechtermuisknop op "My computer", dan "properties" of "eigenschappen", afhankelijk van een Engels- of Nederlandstalige versie. Nu naar tabblad "Device manager" of "Apparaatbeheer". Zoek nu de PCI Ethernet Based Netwerkadapter, en klik daar op. Klik daarna op tabblad "Driver", en dan op "Update driver" of "Aanpassen driver" of iets dergelijks. Met "Have disk" kan dan gekozen worden voor de bij de netwerkaart op diskette meegeleverde driver. Indien iets niet duidelijk is, kan men ook navraag doen bij de leverancier van de netwerkkaart (c.q. de router). De driver kan ook op de Windows 98 CD staan, bijvoorbeeld voor het netwerkkaartje TF3239, in bestand netrts5.INF.
Nu vraagt de computer een herstart.
Engelstalige computers kunnen nu even bijgesteld worden voor het formaat waarin zij de tijd en datum weergeven. Klik op "Start" linksonder, dan "help". Zoek in de rij onderwerpen naar "time settings", en dan "To change number, currency etc." Handige instellingen zijn: Klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm, kies "properties" of "eigenschappen", en stel de gewenste schermgrootte in.
Start vervolgens de Internet Explorer ofwel de Internet verkenner, ongetwijfeld welbekend, kies tabblad "tools" of "Extra", en ga naar de Internet opties. Stel daar de startpagina in (default URL). Kies hier NIET uw eigen URL, want dat zal niet werken. Immers, vanuit uw eigen netwerk zult u uw eigen website nooit kunnen bereiken met die naam. Dat komt omdat uw HELE router en alle computers daaraan voor het internet van buiten hetzelfde IP-adres hebben. Om uw eigen website te kunnen bekijken vanuit een van uw eigen computers, zult u rechtstreeks het interne IP-adres moeten gebruiken, en dat is normaal gesproken altijd iets als http://192.168.x.y/ waarbij x en y afhangen van de router en de instellingen daarvan. Bijvoorbeeld x=1, en y=3. Hier komen wij later nog op terug. Bij het kiezen van de default-URL stel ik simpel de pagina voor van uw eigen provider, of wat u zoal gewend bent.

De volgende stap is uiterst belangrijk om ook vervolg-software correct aan de praat te krijgen. Dat is het up-to-date maken van uw besturingssysteem en internet-verkenner. Let wel, dat de standaard Windows update NIET meer werkt omdat Microsoft de adressen heeft veranderd. Start de Internet Explorer of Verkenner en typ als URL in:


http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp

Breng hiermee het systeem en vooral de Internet explorer resp. verkenner op orde! Anders zal er later veel mis gaan. Haal alle ca. 22 updates op. Dit kost veel tijd want er zijn diverse herstarts nodig.
Uw basissysteem is klaar. Om verder te gaan, start u nu de Internet explorer/verkenner op het vers ge-installeerde systeem en gaat naar deze pagina. Van hier af leest u dus verder op de webserver zelf.

Beveiligingsprogramma's

Het is niet strikt noodzakelijk, maar het verdient aanbeveling om enige beveiligingssoftware toe te voegen, zoals dat overigens immer aanbeveling verdient. Ik gebruik zelf graag Zonalarm, Ad-aware en Norton Virusscanner. De twee eerstgenoemden zijn in gratis versies voorhanden en die bieden voldoende. Omdat ze gratis zijn, kan men de installatiebestanden ook binnenhalen van deze site. Het zijn uiteraard gedateerde versies, maar men kan ze te zijner tijd zelf up-to-date houden. Het is verstandig om onderstaande .exe-files te downloaden naar de harde schijf, het liefst naar de partitie D: als u die hebt, - en anders leest u vanaf hier overal waar D: staat, gewoon C: - bijvoorbeeld in een speciale map voor hulpprogramma's. Dan hoeft u ze niet meer opnieuw op te halen als u een herinstallatie doet. Voor Norton moet worden betaald. Dit uitstekende anti-virusprogramma kan bij elke computerwinkel worden gekocht.
Ook nu weer is het aanbevelenswaardig om met het gebruik van deze software ervaring te hebben op de desktop. Bedenk dat de router doorgaans wel een eigen firewall heeft, maar dat Zonalarm toch extra bescherming biedt omdat het aangeeft of een bepaald programma op het internet wil. Dat betekent dat u meteen ziet of een ongewenst programma actief is.
Bij de installatie zal de computer weer om herstart vragen. De firewall zal zich daarna meteen melden als er programma's actief willen worden op het internet. Laat dat toe, en geef ook aan dat dit in de toekomst ook mag, anders moet u de server naast uw bed zetten.
Als deze programma's zijn ge-installeerd, draait men Ad-aware en Norton om alles te controleren. Bij deze eerste keer moeten deze programma's hun data-bases zeker actualiseren. Gewoon doen dus. Het kan zijn dat Ad-aware al een low-risk cookie vindt. Dat is niet verontrustend. Gewoon laten verwijderen door Ad-aware.

De servers voor Web en FTP

Nu is het moment aangebroken om de webserver-software te installeren. Plaats daartoe weer de CD van Windows 98 weer in het station en ga naar de map "add-ons", ofwel "extra" of "toevoeging" of iets dergelijks. Vandaar naar de map PWS. Dubbel-klik nu op SETUP om de installatie te beginnen. Kies voor een normale, i.e. "typical" setup.

De volgende stap is de FTP-server. Er zijn verscheidene gratis in omloop. Download bijvoorbeeld onderstaande twee bestanden op uw D:-partitie, zoals u ook al hebt gedaan met Zonalarm en Ad-aware.
  Wftpd.exe Het programma zelf;
  wftpd.ini De startup-file

Met de explorer of verkenner (niet de Internet explorer!) kunt u nu de .exe-file naar het bureaublad slepen zodat daar een rood icoon veschijnt. Vervolgens klikt u met de RECHTER-muisknop op het rode icoontje teneinde om de .ini-file zijn plaats te geven: onder het tabblad "shortcut" o.i.d. staat nu bijvoorbeeld onder "target" (o.i.d.) D:\wftpd.exe en aan die tekst moet u nu een stukje toevoegen zodat er dan voluit staat:
D:\wftpd.exe i d:\wftpd.ini
en onder "start in" zet u, als dat er nog niet staat:
D:\
Daarmee is de FTP-server ge-installeerd. Start de FTP-server met de normale dubbelklik op het icoon. De FTP-server start nu met een scherm waarop u kunt lezen welk intern IP-adres de server heeft. Noteer dit adres.

FTP op de desktop

Het navolgende deel, in groen, kunt u overslaan als u al FTP hebt op de desktop.

Nu FTP (File Transfer Protocol) gebruikt gaat worden om de bestanden uit te wisselen tussen uw desktop en de server, moet er natuurlijk ook iets op uw desktop komen. Dus laat de server even met rust, ga terug naar de desktop en haal daar een FTP-programma op. Niet een server, maar een client. Maak daartoe op uw desktop in de "root" een nieuw map aan, genaamd Inetpub. Download de navolgende bestanden, en plaats ze bijvoorbeeld in deze nieuwe map. Het programma sleept u wederom naar het bureaublad, en ook hier worden de eigenschappen aangevuld door met de rechtermuisknop op het nieuw gemaakte icoon te klikken. Aan de target hoeft men nu niks te doen, maar wel moet aangegeven waar het programma in start. Vul hier de map in waarin het programma staat, bijvoorbeeld C:\Inetpub
Dubbelklik op het icoon, en FTP zal beginnen. Er komt een scherm op met Session profile. Bovenin staat daarin webserver-c of webserver-d. Dat zijn voorgeprogrammeerde verbindingen naar de webserver: de eerste naar de C:-disk, de tweede naar de D:-schijf.
In het vak Host name staat 192.168.1.3 , maar dat IP-adres moet u veranderen in het nummer dat u daarstraks bij de server op een briefje hebt geschreven. Klik vervolgens op de knop Save, en daarna op de knop OK. Het Session profile verdwijnt. Als het goed is wordt nu de verbinding gemaakt met de server. Dat herkent u meteen omdat er nu een file-list in beide vakken komt. Die kan overigens nog vrij leeg zijn. De desktop links, de server rechts. In de filelist kan men klikken op ".." om een map naar boven te gaan, of op de mapjes zelf om die weer te openen. Zo kan men de hele schijf bereiken.
De rest spreekt voor zich: met de linksonderknop Close wordt de verbinding verbroken, met de knop Connect kan men weer herbeginnen met een Session profile. Door rechts naast de sessie-naam te klikken, kan men kiezen welke partitie van de harde schijf van de server u wilt: C: of D:. Vergeet niet niet nog een keer het IP-adres aan te passen voor het andere schijfgedeelte.


Bovenstaande valt samen te vatten als: de FTP-server kan met twee User-ID's worden aangesproken, namelijk webserver-c en webserver-d, en voor beide ID's luidt het password: mywebserver.

Nadere instellingen van router en firewall

U blijft nog even aan de desktop om uw router-instellingen aan te passen. Omdat de buitenwereld uw router ziet, en niet uw desktop of webserver, moet u aangeven dat de http-requests aan de server worden gericht. Daartoe zoekt u op uw router - en hoe dat moet kan ik hier niet vertellen, dat is routerafhankelijk - waar u de instellingen kunt doen voor de virtual server. Daar moet u dan aangeven dat poort 80 naar het ip-adres van uw server zal geleid worden.

Test nu de verbinding door in de balk van de Internet-explorer het ip-adres van de webserver te typen. Maak er maar gelijk een favoriet van, want via uw interne netwerk zult u dat steeds moeten gebruiken als u wat wilt testen of wilt zien op uw eigen webserver. Zoals al eerder uitgelegd: u kunt vanuit uw netwerk uw .nl-naam niet gebruiken.

De laatste taak nu is weer op de server. Daar moet u nog een instelling van de firewall wijzigen, anders zal men van buiten uw site niet kunnen zien. Klik met de rechtermuisknop op het rood-groen opflikkerende vierkantje van Zonalarm rechtsonder op het scherm, en selecteer Restore. Het grote scherm van Zonalarm wordt weer zichtbaar en u selecteert in de linkerkolom firewall en dan tabblad main. Zet nu de Internet Zone Security van High naar Medium. Dat is niet erg, want uw server is mede beschermd door de firewall van uw router.

Laatste wijziging: