SCRABBLE

Het record Nederlands in één beurt

scbord.gif In 1996 is bij bridgeclub Theseus een wedstrijd gehouden wie een scrabblespel kan construeren dat voldoet aan alle eisen voor een heel spel met als doel een zo hoog mogelijke score te behalen in één enkele beurt. Normale spellingsregels gelden. Alle woorden moeten in een gewoon woordenboek staan, en verder: De winnaar was Paul Vermaseren. In een spel dat begint met ANK op H6 enzovoorts, kwam hij tot een situatie waarin in de laatste beurt nog de letters

C Q E O M L R

op het rekje stonden. Daarmee lei hij in één beurt de woorden
CHEQUEFORMULIER
CONVERTEERBAARS
QUITTE
OVERGANKELIJKEN
LEERZAAMSTEN
RECHTELIJKEN
Dat is goed voor 1951 punten. Voor zover bekend toen, in 1996, een record (maar zie hieronder!) in het Nederlands.

Eist men minder verbuigingen, dan kunnen in het voorbeeld de 4 zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden worden ontdaan van hun uitgangen. Dan is de score nog steeds bijzonder hoog.

Maar iedereen wordt bij deze uitgedaagd om dit record wezenlijk te verbeteren onder de oorspronkelijke regelgeving.
Bij succes: bericht aan paul@vermaseren.nl a.u.b.

Wil men een voorbeeld van zo'n recordspel, dan klikt men hier. Dat leidt na 28 beurten tot het recordbord.
Ongeduldig naar de finale beurt klikt men hier.

Tezelfdertijd dat dit bericht op het internet werd gezet, n.l. 7 december 1998, plaatste iemand anders een nog hogere score, namelijk 1981. Er is inderdaad een vuiltje: alle woorden in de boven beschreven recordpoging staan als ingang in Van Dale. Maar niet het SE uit de 1981-beurt. Dat kwam ook niet voor in het toenmalige scrabblewoordenboek dat door de Tilburgers werd gebruikt.
Maar de uitdrukking PER SE staat wel als zodanig in het groene boekje, dus mij dunkt het correct. Wie is scheidsrechter???
Om dit moois te zien, klikt men hier, echter:
in 2016 lijkt SE niet toegestaan. Zie hier!